Завдання з компіляції фінансової інформації

Метою компіляції фінансової інформації є використання експертних знань у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності для збору, класифікації та узагальнення фінансової інформації згідно з записами, документами та іншими фінансовими даними. Ця послуга спрямована на сприяння управлінському персоналу у підготовці та поданні фінансової інформації відповідно до внутрішньої облікової політики або фінансової звітності загального призначення (як, наприклад, МСФЗ).
    
Таке завдання не вимагає збору доказів для висловлення аудиторської думки або формування висновку за результатами перевірки стосовно підготовки фінансової інформації.
    
Зручність та вигідність співпраці забезпечується завдяки багатому досвіду та практиці, а також застосуванню інноваційних технологій.
    
Завдяки узгодженим тренінговим заходам, уповноважений персонал Вашої компанії згодом може набути навичок самостійного виконання завдань з компіляції.

Застосування та переваги:

  • проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту,

  • надання фінансової звітності засновникам, акціонерам,

  • надання фінансової звітності власникам компанії або потенційним засновникам у міжнародному форматі,

  • угоди зі злиття та поглинання.