Аудит

Як показує наш багаторічний досвід надання послуг в Україні, основною вимогою клієнтів є отримання послуг високої якості. Саме тому побажання клієнта завжди є нашим основним пріоритетом у процесі надання аудиторських послуг. Технології і підхід, які використовуються, забезпечують супровід цього процесу відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту.

Види аудиторських послуг:

  •  аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і / або Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (НП (С) БО);

  •   аудит фінансової звітності групи для цілей консолідації;

  •   аудит окремих фінансових звітів та певних елементів.

Процедура оцінки ризиків при здійсненні аудиторських перевірок

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності здійснюється шляхом розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль. У процесі надання аудиторських послуг наша команда виявляє ризики суттєвого викривлення. Попередні обговорення з керівництвом клієнта грають важливу роль у визначенні сфер ризику, вибору стратегії і підходу для проведення аудиторської перевірки.

Наші експерти