Забезпечення функції бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Наші послуги для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності охоплюють проведення оцінки:

  • розподілу покупної ціни згідно з МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»;

  • вартості придбаних ідентифікованих нематеріальних активів (товарні знаки, а також торгівельні марки, патенти, відносини з клієнтами або з постачальниками);

  • вартості придбаних матеріальних активів (земельна власність; виробниче устаткування);

  • щорічних перевірок щодо знецінення згідно з МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів»;

  • фінансових активів, фінансових зобов’язань та деяких договорів з купівлі/продажу нефінансових інструментів згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти».