Технології

Революційні зміни у сфері технологій полонили світ. Стрімкі темпи розвитку цієї галузі вимагають миттєвої адаптації до сучасних реалій.

У мінливому бізнес-середовищі підхід нашої команди експертів до вирішення ключових завдань клієнтів завжди ґрунтується на фундаментальному розумінні процесу, професіоналізмі та досвіді. Наша команда розробляє ефективні стратегії та практичні рішення відповідно до індивідуальних потреб окремих клієнтів у сфері оцінки інтелектуальної власності, надання послуг з забезпечення відповідності, захисту даних та забезпечення їх цілісності, а також бізнес-моделювання.

Прагнення підприємств до реалізації бізнес-ідей з урахуванням процесів глобалізації є ключовою тенденцією розвитку сучасного бізнесу. Завдяки глобальним масштабам діяльності мережі Moore Global наша міжнародна команда експертів має всебічне розуміння як локальних особливостей ведення бізнесу, так і стратегічно важливих рішень міжнародного рівня у сфері надання консультаційних послуг з фінансових питань, надання послуг із забезпечення відповідності на всіх етапах ведення бізнесу.

В умовах глобалізації сучасного суспільства значного економічного підйому та соціального розвитку досягли ті країни, які максимально використовують останні досягнення інформаційних та комунікаційних технологій. Індустрія програмного забезпечення користується великим попитом як серед державних, так і серед недержавних підприємств та установ.

Позитивні зміни у сфері інформаційних та комунікаційних галузей в Україні забезпечують всі умови для подальшого розвитку цього сектору.

Реалізовані проекти в галузі технологій:

  • консультаційні послуги, пов'язані з побудовою структур корпоративної звітності, для однієї з найбільших міжнародних компаній, що займається розробкою програмного забезпечення;

  • консультаційні послуги з питань оподаткування та побудови системи обліку та звітності;

  • допомога у впровадженні програмного забезпечення, пов'язаного з побудовою бухгалтерської функції.

 «Вдячна команді Moore Ukraine, Kyiv за професіоналізм у роботі, вміння тримати під контролем всі поточні проекти, а також допомогу у пошуку рішень у складних та спірних ситуаціях. Взаємодія з такою командою професіоналів допомагає у веденні бізнесу та його розвитку…»
Анастасія Циплухіна
BT Global Services