Консультування з питань оподаткування

Відповідно до особливостей оподаткування та ведення Вашого бізнесу, Moore надає наступні консалтингові послуги в цій сфері:

 •  податкове консультування з питань, пов’язаних з іноземними інвестиціями,

 • консультування з питань застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування,

 • консультування з питань надання податкових пільг,

 • податкове консультування стосовно порядку застосування процедури вільної митної зони,

 • консультування з питань імпорту послуг на територію України, виплати роялті, оподаткування загальних адміністративних витрат.

Консультування з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб

Moore надає консультаційні послуги з питань оподаткування окремим інвесторам та компаніям з найманими працівниками-іноземцями у наступних сферах:

 • оподаткування фізичних осіб; відрахування до фондів соціального страхування;

 • наймання/звільнення персоналу;

 • подання податкових декларацій фізичних осіб (декларації  про майновий стан та доходи);

 • закордонне відрядження працівників;

 • виплата компенсацій іноземним працівникам;

 • оподаткування заробітної плати іноземних працівників;

 • підготовка декларацій з податку на доходи фізичних осіб;

 • оподаткування спадщини та податкові аспекти передачі права власності;

 • оподаткування нерухомого майна.