Впровадження програмного забезпечення

Революційні зміни у сфері технологій полонили світ інновацій. Стрімкі темпи розвитку цієї галузі вимагають миттєвої адаптації до сучасних реалій. У мінливому середовищі бізнесу, підхід до вирішення ключових завдань клієнтів вимагає фундаментального розуміння процесу, професіоналізму та досвіду. Наша команда розробляє ефективні стратегії та практичні рішення відповідно до індивідуальних потреб клієнтів у сфері оцінки інтелектуальної власності, надання послуг із забезпечення відповідності, захисту даних і забезпечення їх цілісності, а також бізнес-моделювання.

Наша команда професіоналів має цінний досвід співпраці з міжнародними організаціями (УВКБ ООН, ПРООН, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, МФТЧХ та ЧП, ОБСЄ) у сфері надання аудиторських послуг; проведення оглядової перевірки фінансової звітності спеціального призначення, підготовленої відповідно до вимог керівництва; здійснення моніторингу проектів як однієї з функцій внутрішнього аудиту; а також проведення оцінки потенціалу партнерів-виконавців у сфері фінансового управління (мікро-оцінка). Наші експерти використовують передові міжнародні практики надання послуг у сфері виявлення та оцінки потенційних ризиків шахрайства, виконання завдань на проведення узгоджених процедур щодо фінансової інформації, надання послуг перевірки витрат по фінансовому звіту, а також підготовки звітів щодо Грант-контрактів із зовнішньої діяльності, що фінансуються Європейським Союзом.

Команда Moore надає не тільки аудиторські та супутні послуги, але й консультації з питань управління, включаючи оптимізацію бізнес-процесів, нагляд за їх реорганізацією і впровадження програмного забезпечення. Надання послуг найвищої якості з використанням новітніх інноваційних технологій є нашим основним пріоритетом.

Шляхом впровадження нових ідей і постійного покращення якості забезпечується повна відповідність послуг, що надаються, вимогам українського ринку. Наша команда експертів відстежує новітні технологічні розробки у сфері виявлення та запобігання випадків шахрайства, розробки і вдосконалення системи аналітичної обробки даних, аналізу використання даних реєстрів, візуалізації з використанням великих обсягів даних і т.ін.

Завдяки успішному впровадженню нових технологічних платформ наші послуги завжди розроблені відповідно до високих стандартів якості і включають:

  • підвищення рівня ІТ-безпеки відповідно до стандартів інформаційної безпеки;

  • планування і впровадження нової географічно розподіленої ІТ-інфраструктури;

  • аналіз ІТ-процесів, планування і реорганізація ІТ-інфраструктури, міграція ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище, впровадження віртуалізації для більш раціонального використання (розподілу) ресурсів, міграція сервісів у нову віртуальну мережу;

  • аналіз ІТ-безпеки мережі, впровадження PCI DSS і стандартів PA DSS.

Постійно відстежуючи передові інструменти автоматизації аудиторських процедур, нашим вибором натепер стали спеціалізовані аудиторські програмні продукти на основі платформи CaseWare ®, зокрема: CaseWare Audit і потужний аналітичний інструмент Case Ware Idea ®. Завдяки постійному пошуку нових ідей і розробок у сфері технологічних інновацій, наша команда повною мірою використовує можливості, що відкриваються і перспективи високих технологічних розробок. Таким чином, нашим клієнтам надаються ефективні рішення найвищої якості на кожному етапі надання послуг.

Багатий і практичний досвід успішного впровадження проектів у сфері надання:

  •  консультаційних послуг, пов'язаних із побудовою структури корпоративної звітності для однієї з найбільших міжнародних компаній, що займається розробкою програмного забезпечення;
  • консультаційних послуг з оподаткування та побудови системи обліку і звітності;

  • послуг щодо впровадження програмного забезпечення, пов'язаного з побудовою бухгалтерської функції,

Забезпечує нашу команду експертів усіма необхідними інструментами у сфері надання спеціалізованих послуг цієї галузі. З огляду на глобальні масштаби діяльності нашої міжнародної команди експертів наші практичні рішення розробляються відповідно до Ваших бізнес інтересів на локальному, національному та міжнародному рівнях.