Проведення внутрішнього аудиту

Ефективно діючі системи та процеси корпоративного управління є ключовими елементами налагодженої системи корпоративного управління. Результати внутрішніх аудиторських перевірок надають незалежні та об'єктивні гарантії, спрямовані на підвищення ефективності діяльності компанії.
    
На основі отриманих даних керівництво може об'єктивно оцінити недоліки та переваги в системі управління організацією та підвищити якість бізнес-рішень, які приймаються. Ефективне проведення внутрішнього аудиту передбачає систематичну перевірку всіх ключових бізнес-процесів, зокрема сферу фінансів, управління персоналом, інформаційних технологій та маркетингу. За допомогою внутрішнього аудиту здійснюється оцінка застосовних процедур та процесів контролю з метою отримання впевненості в тому, що компанія забезпечує:

  • результативність своєї діяльності;

  • ефективне управління ризиками;

  • раціональне використання ресурсів;

  • відповідність законодавству та регулятивним нормативам;

  • захист активів від шахрайства, розкрадання, зловживання;

  • надійність і достовірність фінансової та операційної інформації, а також звітності.

На додаток до часткового або повного аутсорсингу функцій внутрішнього аудиту, команда Moore також готова надавати послуги з оцінки ефективності функцій внутрішнього аудиту Вашої компанії, сприяння в організації самостійної системи внутрішнього аудиту, а також проведення аудиторської перевірки будь-якої складності.

Наші експерти