Процедура детальної незалежної перевірки

Процедура детальної незалежної перевірки (Financial Due Diligence) бізнес транзакцій, угод зі злиття та поглинання є важливим елементом планування, з огляду на її вплив на вартість купівлі бізнесу та на рішення про продовження бізнес діяльності.
 
Далекоглядні інвестори цінують переваги проведення процедури Due Diligence для цільової компанії, враховуючи можливість формування об’єктивного уявлення про об’єкт стосовно його основних аспектів, а також ключових тенденцій та показників. У зв’язку з необхідністю правильного розуміння показників діяльності компанії та достовірної оцінки їх впливу, ваш вибір професійної команди експертів-практиків є дуже важливим.

Наш підхід

Визначення ключових факторів, які впливають на процес прийняття управлінських рішень, забезпечує успішну підготовку угоди. У процесі надання всебічного та комплексного аналізу інформації враховується важливість об’єктивної оцінки рівня ризику. Узгодженні процедури Due Diligence скеровані на те, щоб допомогти уникнути фінансових ризиків або забезпечити здійснення угоди з придбання цільового підприємства на більш вигідних умовах.
 
Завдяки застосуванню індивідуального підходу та визначенню ключових сфер виникнення ризику, наша команда експертів забезпечує ефективність та прозорість інвестиційного проекту на основі практичного проведення економічного аналізу фінансових показників.
 
Вплив багатого досвіду фірм-членів мережі Moore у сфері надання послуг із забезпечення впевненості, консалтингу та оподаткування сприяє всебічному розгляду, визначенню ризиків та можливостей, що забезпечує доцільність угоди, а також сприяє успішному управлінню потенційними угодами.

 
Процедура Due Diligence:

  • перевірка достовірності фінансової звітності,

  • аналіз існуючих та потенційних податкових зобов’язань,

  • оцінка систем обліку та внутрішнього контролю,

  • виявлення підприємницьких ризиків,

  • аналіз ключових бізнес процесів,

  • оцінка ключових факторів успіху,

  • оцінка податкових наслідків, виявлення податкових ризиків та вигід,

  • оцінка можливостей розвитку компанії та оптимізація управління витрат,

  • розрахунок потреби в оборотних коштах.