Олексій Яковлев

Олексій Яковлев

Менеджер з аудиту & Керівник відділу інноваційних проєктів

Олексій має багаторічний досвід роботи у місцевій та міжнародній сферах бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема у сферах:

  • Аудиту фінансової інформації спеціального призначення (корпоративна фінансова звітність), підготовленої на основі Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP) та обов’язкової фінансової звітності, підготовленої згідно з П(С)БО.

  • Моніторингу та оцінки проєкту згідно з локальними правилами аудиту.

  • Аудиту фінансової звітності спеціального призначення (корпоративна фінансова звітність), підготовленої відповідно до МСФЗ.

Олексій також має багатий досвід надання ІТ послуг як приватним клієнтам, так і державному сектору. Він обіймає посаду Керівника відділу інноваційних проєктів, відповідає за впровадження комп’ютерних методів аудиту (CAAT) та ІТ-програм, що оптимізують процеси ведення бізнесу та аудиту. Впродовж останніх років Олексій працює в сфері блокчейну та займається дослідженням правових та фінансових питань, пов’язаних з прийняттям цієї технології на урядовому та корпоративному рівнях.