Завдання з виконання погоджених процедур

Метою завдання з виконання узгоджених процедур є здійснення аудитором процедур аудиторського характеру, які були узгоджені між аудитором, суб’єктом господарювання  та будь-якою відповідною третьою особою, а також подання звіту про фактичні результати їх проведення.

Такі процедури не є аудиторською перевіркою або оглядом, і, отже, аудитор не висловлює свою думку щодо фактичних результатів. Процедури, що використовуються при виконанні узгоджених процедур стосовно фінансової інформації, є оптимальною альтернативою аудиту для виявлення найбільш ймовірних для даного бізнесу сфер ризику. Гнучкий підхід при плануванні цього виду робіт забезпечує максимально можливу продуктивність та зменшення витрат.

Звіт про фактичні результати виконання погоджених процедур не містить думки аудитора стосовно цих результатів. Користувачі звіту самостійно оцінюють процедури, що були проведені аудитором, та їх результат, а також роблять особисті висновки за результатами його роботи. Звіт надається тільки тим сторонам, які дали згоду на проведення таких процедур, оскільки інші сторони, не знаючи мети їх проведення, можуть невірно інтерпретувати результати.

Узгоджені процедури можуть виконуватися щодо окремих показників фінансової інформації  (підтвердження кредиторської або дебіторської заборгованості; підтвердження окремих статей фінансової звітності) та нефінансової інформації (проведення оцінки засобів та системи внутрішнього контролю; оцінка надійності та повноти наданої інформації в умовах домовленості про компіляцію), а також одного з елементів фінансової (бухгалтерської) звітності (наприклад, бухгалтерського балансу) або фінансової (бухгалтерської) звітності загалом.

Застосування та переваги узгоджених процедур:

  • доступність у рамках обмеженого бюджету;

  • практичне рішення в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів;

  • чітке розуміння керівництвом компанії існуючих сфер ризику;

  • правильний вибір процедур управління ризиками;

  • у поєднанні з іншими засобами контролю для виконання завдань, нетипових для завдань з підтвердження достовірності інформації через використання вибіркового тестування;

  • гнучкий підхід до вибору періоду проведення процедур (необов’язково наприкінці року.