Управління портфелем проєктів

Спільно з клієнтами, експерти Moore у сфері проєктно-портфельного менеджменту допоможуть розробити найвідповіднішу лінію взаємодії серед загальноприйнятих міжнародних стандартів:

 • традиційний послідовний менеджмент (Waterfall, СРМ);

 • класичний менеджмент (PMBOK);

 • гнучкий менеджмент (Agile, Scrum, Kanban та ін.);

 • змінюваний менеджмент (ECM, XPM);

 • процесний менеджмент (Lean, Lean Six Sigma, Process-Based Project Management).

Сучасні технології управління допоможуть вашому бізнесу максимально ефективно:

 • використовувати існуючий і залучати додатковий ресурс;

 • збільшувати маневреність бізнесу і проєктів, особливо в рамках нестабільності бізнес середовища;

 • прораховувати цілі, спираючись на можливості і ризики, і стати більш конкурентоспроможними.

Основні відмінності підходу Moore:

 • цілісність горизонтальної цільової спрямованості;

 • оптимізація комунікативного ланцюжка і синхронізація напрямків діяльності кожного учасника процесу;

 • розмежованість відповідальності відповідно до спеціалізації підрозділів;

 • можливість залучення досвіду (і команди) з одного успішного проєкту в іншому подібному;

 • зведення до мінімуму ризику прийняття помилкових рішень;

 • гнучкість і простота вирішення типових задач.